Przedmiot oferty

Do naszych aplikacji, stosowanych przeważnie na obiektach przemysłowych (m.in. zakłady gospodarki wod-kan) proponujemy opcjonalne zastosowanie bezprzewodowej transmisji danych z naszych urządzeń pomiarowych na odległość. Aktualnie realizujemy dwa rozwiązania: transmisję danych w oparciu o TECHNOLOGIĘ GPRS (z wizualizacją na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu) oraz transmisję danych w oparciu o DROGĘ RADIOWĄ.
transmisja_danych

Zastosowanie

Transmisja danych pomiarowych z urządzenia na odległość jest w ostatnim czasie coraz bardziej popularna, a w niektórych gałęziach przemysłu stała się już standardem. W gospodarce wodno-kanalizacyjnej znajduje zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach znajdujących się w terenach trudnodostępnych, rozproszonych, ew. takich, które nie wymagają ciągłego nadzoru, a jedynie uwagi w momencie stanu alarmowego (informacja przesyłana np. jako SMS). Np. bardzo popularnym pomiarem, w którym często wykorzystuje się transmisję danych na odległość, jest pomiar przepływu ścieków przy użyciu przepływomierza FLOWBOX.

Transmisja danych w oparciu o technologię GPRS

System bazuje na pakietowej transmisji danych, dostępnej poprzez sieć telefonii komórkowej GSM. Centralnym elementem systemu jest serwer monitoringu zbierający dane z modemów GSM. Do danych na serwerze można mieć dostęp poprzez przeglądarkę internetową. System monitoringu sprawdza się zarówno dla obiektów stacjonarnych jak i dla mobilnych, a koszty inwestycyjne jak i koszty późniejszej eksploatacji są niewielkie. Do modemu stosowane są tradycyjne, telefoniczne karty SIM (pre-paidowe lub abonamentowe). Jedynym wymogiem stosowania metody jest lokalne występowanie sygnału sieci komórkowej dowolnego operatora.

Składowe systemu:

  • Przetwornik pomiarowy DI-BOX
  • Sterownik z zintegrowanym modemem GSM/GPRS
  • Dowolny komputer podłączony do internetu
Przykładowe instalacje

Transmisja danych w oparciu o drogę radiową

System jest przeznaczony przede wszystkim do lokalnego przesyłania danych drogą radiową w środowisku miejskim lub przemysłowym. Informacje przesyłane są bezpośrednio pomiędzy radiomodemami pracującymi w sieci. Przesyłanie w tym systemie odbywa się podobnie jak przesyłanie danych za pośrednictwem kabla RS232. Moc nadajnika radiomodemu jest programowana i może wynosić od 20mW do 1W. Parametry te pozwalają na osiągnięcie zasięgu transmisji od 2 do 40 kilometrów. Zasięg zależy jednak w dużym stopniu od lokalnych warunków (topografia terenu, występujące zakłócenia zewnętrzne) oraz parametrów zastosowanych anten.

Składowe systemu:

  • Przetwornik pomiarowy DI-BOX
  • Radiomodem o odpowiednio dobranej mocy
  • Antena nadawcza i antena odbiorcza
  • Urządzenie odczytujące przesłane dane (rejestrator, komputer itd)