PRZEDMIOT OFERTY

Na terenie całego kraju przeprowadzamy okresowe – doraźne i długoterminowe – sesje pomiarowe przepływu cieczy, niezbędne do wykonania bilansu – np. ścieków. Pomiarów dokonujemy przy użyciu różnego rodzaju przepływomierzy, wybór rozwiązania determinują zazwyczaj lokalne uwarunkowania. Popularnym rozwiązaniem, które często stosujemy, jest przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, pracujący w oparciu o koryta pomiarowe Palmer-Bowlus’a ZPB, zgodnie z wytycznymi normy ISO 4359. Możliwe jest również zastosowanie przepływomierzy radarowych R-BOX lub przepływomierzy elektromagnetycznych. Parametry pomiarowe z pracujących przepływomierzy zapisujemy z dowolną częstotliwością (dyspozycja Zleceniodawcy) w pamięci rejestratora danych. Kompletną, wyczerpującą dokumentację z przeprowadzonej kampani pomiarowej przekazujemy Zleceniodawcy po jej zakończeniu.

Zainteresowanie podmioty zachęcamy do kontaktu.

Zobacz także
Sterownik FLOWrateSterowniki FLOWrate w szafie instalacyjnejSterowniki FLOWrate w szafie instalacyjnej