przeplywomierze FLOWBOX

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa przepływomierza ultradźwiękowego FLOWBOX do pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych, przy użyciu koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego. Na życzenie możliwy jest również montaż, uruchomienie* oraz przekazanie przepływomierza do użytkowania.


* Uruchomienie naszego przepływomierza ultradźwiękowego na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu – dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta lub przelewu mierniczego) oraz wstępnie wykalibrowany (ustawienia wymaga tylko jeden parametr).

BUDOWA PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

Przetwornik pomiarowy przepływu M1600
Ultradźwiękowy czujnik poziomu

Przepływomierz FLOWBOX

Pomiar przepływu odbywa się w oparciu o element piętrzący:
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a (kanały okrągłe)
Koryto pomiarowe Venturi’ego (kanały prostokątne)
Koryto pomiarowe Parshalla (kanały prostokątne)
Przelew mierniczy

ZAŁOŻENIA

Opisywany przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX przeznaczony jest do do pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych. Zastosowana do pomiaru metoda ultradźwiękowa umożliwia brak bezpośredniego kontaktu czujnika pomiarowego z medium agresywnym (kwasy, zasady) lub zanieczyszczonym (ścieki).
Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu cieczy przez element piętrzący (np. koryto pomiarowe) oraz zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu.

ZASADA DZIAŁANIA

Podstawą działania przepływomierza jest pomiar czasu przelotu wiązki ultradźwiękowej między czujnikiem, a powierzchnią cieczy, której poziom ma być mierzony. Na tej podstawie wyznaczana jest odległość do powierzchni medium. Wielkość ta wykorzystana jest bezpośrednio do odczytu poziomu cieczy, a po wykorzystaniu odpowiedniej formuły pomiarowej dla ponad 20 zwężek i przelewów mierniczych – do wyznaczenia natężenia przepływu cieczy.

Przykładowe instalacje naszych przepływomierzy

PODSTAWA PRAWNA

Główny Urząd Miar
Biuro Metrologii Prawnej

Urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej. Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych regulują: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 728) i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r., poz. 630). Prawnej kontroli metrologicznej tzn. zatwierdzeniu typu i legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przyrządy i układy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie są ujęte w ww. rozporządzeniu, a więc nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej – urządzeń tych nie dotyczy obowiązek zatwierdzenia typu oraz legalizacji.

CECHY PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

 • Odczyt: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny
 • Wyjścia prądowe: 0-20mA, 4-20mA
 • Wyjście impulsowe – sumator
 • Wyjście cyfrowe RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • Dokładność: ± 0,1% zakresu
 • Zasilanie: ~230V, 50Hz lub akumulatorowe
 • Pobór mocy Temperatura otoczenia – przetwornik: -10 °C do +55 °C, czujnik:-30 °C do +60 °C
 • Klasa ochronności obudowy – przetwornik: IP65, czujnik: IP65 (na życzenie IP68)
 • Materiał obudowy – przetwornik: ABS, czujnik: PVC
 • Masa przetwornika: ~1,5kg
 • Zabezpieczenie dostępu za pomocą kodu (opcja)
 • Wąski kąt wiązki ultradźwiękowej
 • Zakres pomiarowy czujnika: 0-1,8m
 • Dokładność czujnika: ± 0,25% zakresu pomiarowego
 • Automatyczna kompensacja temperatury

OPCJE DODATKOWE

Wersja bateryjna FLOWBOXbat

 • Zasilanie do 6 m-cy w temp. +20 °C (w zależności od częstotliwości próbkowania)
 • Możwliość wspomagania solarem (zestaw jest praktycznie bezobsługowy)

przeplywomierz z solarem
Wersja FLOWBOXplus

 • dodatkowy jakościowy pomiar parametru cieczy (pH, tlen, redox, konduktywność)

Zewnętrzny moduł rejestratora danych

 • gromadzenie danych pomiarowych z przepływomierza
 • możliwość przeglądania danych historycznych oraz obróbka na komputerze PC

rejestrator i przepływomierz
Transmisja danych z przepływomierza na odległość -> zobacz więcej

 • w oparciu o technologię GPRS
 • w oparciu o drogę radiową
przepływomierz i transmisja danych