przeplywomierze FLOWBOX

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX do pomiaru chwilowego i sumarycznego przepływu cieczy w warunkach grawitacyjnych, w oparciu o znormalizowany element piętrzący (koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a, Venturi’ego, Parshall’a lub przelew mierniczy). Na życzenie możliwa jest również przedinwestycyjna konsultacja techniczna na obiekcie, oceniająca możliwość instalacji przepływomierza, przygotowanie projektu technicznego jak również poźniejszy montaż, uruchomienie* oraz protokolarne przekazanie przepływomierza FLOWBOX do użytkowania. Świadczymy również usługi w zakresie okresowych kampanii pomiarowych przepływu z wykorzystaniem naszych przepływomierzy.


* Uruchomienie naszego przepływomierza ultradźwiękowego na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu – dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta lub przelewu mierniczego) oraz wstępnie wykalibrowany (ustawienia wymaga tylko jeden parametr).

BUDOWA PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

Przetwornik pomiarowy przepływu M1600
Ultradźwiękowy czujnik poziomu

Przepływomierz FLOWBOX

Pomiar przepływu odbywa się w oparciu o element piętrzący:
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a (kanały okrągłe)
Koryto pomiarowe Venturi’ego (kanały prostokątne)
Koryto pomiarowe Parshalla (kanały prostokątne)
Przelew mierniczy

ZASADA DZIAŁANIA PRZEPŁYWOMIERZA

Pomiar ilości ścieków w kanałach grawitacyjnych, przy użyciu przepływomierzy ultradźwiękowych FLOWBOX, dokonywany jest w oparciu o normę ISO lub katalog UNIKLAR-77, na podstawie przeliczenia wysokości spiętrzenia przepływającej cieczy, na wielkość natężenia przepływu chwilowego. Pomiar przepływu z użyciem przepływomierzy ultradźwiękowych jest jedną z najbardziej popularnych i sprawdzonych metod pomiaru przepływu, stosowaną na rynku od wielu lat, a cenioną przede wszystkim ze względu na stosunkowo niskie koszty wdrożenia oraz dużą dokładność pomiaru. Corocznie kilkaset nowych lokalizacji i obiektów jest wyposażanych w przepływomierze FLOWBOX naszej produkcji, które w doskonałej większości, z powodzeniem realizują założone funkcje pomiarowe.

Podstawowym warunkiem stosowania opisywanej metody pomiarowej z użyciem przepływomierzy ultradźwiękowych jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z zastosowanego elementu piętrzącego (np. zwężka pomiarowa) oraz laminarnego przepływu cieczy przez ten element.

Zastosowana, do pomiaru wysokości spiętrzenia cieczy, metoda ultradźwiękowa ma szereg zalet – m.in. umożliwia brak bezpośredniego kontaktu czujnika pomiarowego z zanieczyszczonym lub agresywnym medium.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu cieczy przez element piętrzący oraz zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu.

Zastosowana, do pomiaru wysokości spiętrzenia cieczy, metoda ultradźwiękowa ma szereg zalet – m.in. umożliwia brak bezpośredniego kontaktu czujnika pomiarowego z zanieczyszczonym lub agresywnym medium.

Przykładowe instalacje naszych przepływomierzy

Przetwornik M1600 przepływomierza FLOWBOX
Przetworniki M1600 w szafach
Przepływomierz FLOWBOX
koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a
zwężka Parshall'a
przelew mierniczy

CECHY PRZEPŁYWOMIERZA FLOWBOX

 • Wskazania: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny, wysokość podpiętrzenia
 • Wyjścia prądowe: 0-20mA, 4-20mA
 • Wyjście impulsowe: impuls co 0,1/1m3
 • Wyjście cyfrowe: RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • Zasilanie przepływomierza: ~230V, 50Hz lub akumulatorowe
 • Pobór mocy <10 VA
 • Temperatura otoczenia – przetwornik: -10 do +55 °C, czujnik:-30 do +60 °C
 • Klasa ochronności obudowy – przetwornik: IP65, czujnik: IP65 (na życzenie IP68)
 • Materiał obudowy – przetwornik: ABS, czujnik: PVC
 • Masa przetwornika: ~1,5kg
 • Zabezpieczenie dostępu do przepływomierza za pomocą kodu (opcja)
 • Zakres pomiarowy czujnika ultradźwiękowego: 0-1,8m
 • Wąski kąt wiązki ultradźwiękowej
 • Dokładność czujnika ultradźwiękowego: ± 0,25% zakresu pomiarowego
 • Automatyczna kompensacja temperatury

OPCJE DODATKOWE

 • Wersja wodoodporna (IP68) czujnika ultradźwiękowego
 • Dodatkowy czujnik „cofki”
 • Licznik czasu pracy i podtrzymanie bateryjne przepływomierza
 • Moduł lokalnej rejestracji danych z przepływomierza
 • Moduł transmisji danych z przepływomierza na odległość (z wykorzystaniem technologi GSM lub radiowo)
 • Moduł lokalnego, zdalnego odczytu danych z przepływomierza – np. Itron EverBlu Pulse Enhanced, kompatybilny z popularnym systemem inkasenckim, stosowanym przez wiele firm naliczających opłaty za ścieki (mpwik, pwik, zakłady gospodarki komunalnej)
 • Termostatowana szafka instalacyjna IP66 z preinstalowanym zestawem pomiarowym
 • Stojak (ze stali kwasoodpornej) lub postument do montażu szafki instalacyjnej
 • Dodatkowy, jakościowy pomiar parametru przepływającej cieczy: pomiar pH, pomiar tlenu rozpuszczonego, pomiar redox, pomiar konduktywności *
 • Autonomiczne zasilanie akumulatorowe przepływomierza, opcjonalnie z ogniwem fotowoltaicznym **
 • Przenośny wentylator kanalizacyjny, dedykowany służbom nadzorującym stanowisko pomiarowe
 • Inne
przeplywomierz z solarem rejestrator i przepływomierz przepływomierz i transmisja danych

PODSTAWA PRAWNA

Główny Urząd Miar
Biuro Metrologii Prawnej

Urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej. Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych regulują: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 728) i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r., poz. 630). Prawnej kontroli metrologicznej tzn. zatwierdzeniu typu i legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przyrządy i układy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków nie są ujęte w ww. rozporządzeniu, a więc nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej – urządzeń tych nie dotyczy obowiązek zatwierdzenia typu oraz legalizacji.