przeplywomierz-r-box

ZASTOSOWANIE

Przepływomierz radarowy R-BOX służy do bezkontaktowego pomiaru przepływu w kanałach grawitacyjnych. Jest alternatywą dla pomiarów przepływu w warunkach grawitacyjnych przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego z wykorzystaniem elementów piętrzących (np. koryt pomiarowych), w przypadku instalacji kanalizacyjnych o znacznych rozmiarach i dużych przepływach chwilowych. Przepływomierz dopplerowski R-BOX zawieszony nad kanałem, nie mając kontaktu z przepływającym medium jest odporny na zawarte w nich elementy, a także na obrastanie ścian i dna kanału, dając pomiar pewny, wygodny i bezobsługowy. Urządzenie może być zamontowane nad kanałem o dowolnym kształcie.

Zobacz także

BUDOWA PRZEPŁYWOMIERZA R-BOX

 • Przetwornik pomiarowy przepływu M1600-R
 • Radarowy czujnik prędkości RG-30
 • Ultradźwiękowy czujnik poziomu SPA
Przepływomierz R-BOX

ZASADA DZIAŁANIA

Metoda pomiarowa przy użyciu przepływomierza radarowego R-BOX zakłada wyznaczenie prędkość przepływającej cieczy metodą radarową (sonda Dopplera) oraz wysokość napełnienia na podstawie ultradźwiękowego pomiaru odległości. Zmierzone prędkość przepływu i poziom służą do obliczenia przepływu objętościowego Q w jednostce centralnej (przetworniku M1600-R przepływomierza) według wzoru: Q = A x V, gdzie A jest polem przekroju przepływającej cieczy, który jest zależny od zmierzonego poziomu, a V jest zmierzoną średnią prędkością przepływu, po przeprowadzeniu kalkulacji uwzględniających rozkład prędkości w zależności od rozmiaru i kształtu kanału.

Przykładowe instalacje przepływomierzy R-BOX

CECHY PRZEPŁYWOMIERZA R-BOX

 • Obliczanie przepływu: iloczyn zmierzonej średniej prędkości przez obliczone pole przekroju przepływu
 • Pomiar przepływu: objętościowy pomiar przepływu w kanałach częściowo wypełnionych o przekroju kołowym, prostokątnym i dowolnym o średnicach powyżej 100mm
 • Pomiar prędkości: metoda bezkontaktowa, radar dopplerowski, zakres 0,1m/s do 15m/s
 • Pomiar poziomu: metoda bezkontaktowa, ultradźwiękowa, zakres: 0-6m
 • Zasilanie przepływomierza: ~230V, 50Hz lub akumulatorowe
 • Pobór mocy:
 • Temperatura otoczenia – przetwornik: -10 do +55 C, czujnik:-30 do +60 C
 • Klasa ochronności obudowy – przetwornik: IP65, czujniki: IP68, IP67
 • Materiał obudowy – przetwornik: ABS, czujniki: PVC oraz aluminium
 • Masa przetwornika: ~1,5kg
 • Wąski kąt wiązek z czujników
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Licznik czasu pracy i podtrzymanie bateryjne przepływomierza
 • Moduł lokalnej rejestracji danych z przepływomierza

OPCJONALNE ELEMENTY / FUNKCJE DODATKOWE

 • Moduł transmisji danych z przepływomierza na odległość
 • Dodatkowy, jakościowy pomiar parametru przepływającej cieczy: pH, tlen, redox, konduktywność *
 • Autonomiczne zasilanie akumulatorowe przepływomierza, opcjonalnie z ogniwem fotowoltaicznym **
 • Termostatowana szafka instalacyjna IP66 z preinstalowanym zestawem pomiarowym
 • Stojak (ze stali kwasoodpornej) lub postument do montażu szafki instalacyjnej
 • Inne

* przepływomierz w wersji R-BOX plus
** przepływomierz w wersji R-BOX akurejestrator i przeplywomierz R-BOX

przeplywomierz r-box i panel solara przeplywomierz radarowy i transmisja danych