charakterystyka ogólna

Przemysłowe zestawy pomiarowe poziomu cieczy przeznaczone są do pomiarów i regulacji poziomu cieczy w zbiornikach przepompowni wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i w procesach przemysłowych. W zależności od potrzeb zestawy pomiarowe mogą pracować w oparciu o ultradźwiękowy, pływakowy lub hydrostatyczny system poziomu cieczy. Zestaw pomiarowy składa się z sondy pomiarowej i przetwornika. Sygnały sondy przetwarzane są przez przetwornik na zunifikowane sygnały wyjściowe i mogą zostać wykorzystane przez użytkownika do regulacji, sygnalizacji, rejestracji, itp.
pomiary poziomu

Sonda ultradźwiękowa

Metoda ta umożliwia pomiar poziomu w zbiornikach oraz kanałach otwartych oraz zapewnia brak bezpośredniego kontaktu czujnika pomiarowego z agresywnym medium (kwasy, zasady) lub zanieczyszczonym (ścieki). Sondę pomiarową dobiera się w zależności od zakresu pomiarowego i rodzaju medium. Przetwornik (seria M1700) umożliwia podłączenie jednej lub (seria M2770) dwóch sond pomiarowych.

Cechy systemu:

 • Zakresy pomiarowe: od 0,20m do 25,0m
 • Wąski (5° lub 6° ) kąt wiązki ultradźwiękowej
 • Dokładność: ± 0,2% zmierzonego dystansu ± 0,05% zakresu
 • Temperatura pracy: -30 °C do +60 °C
Przykładowe instalacje

Sonda pływakowa

Pływakowy miernik poziomu składa się z sondy i przetwornika. Sondę stanowi rura, wewnątrz której zabudowany jest łańcuch rezystorów i kontaktronów. Na rurze sondy umieszczony jest pływak, w którym zabudowane są magnesy trwałe, załączające kolejne kontaktrony wraz z ruchem pływaka po rurze. Przetwornik pomiarowy umożliwia podłączenie jednej (seria M1000) lub dwóch (seria M2000) sond pomiarowych.

Cechy systemu:

 • Zakresy pomiarowe: od 0,5m do 5,0m
 • Klasa dokładności: 1% dla długości pomiarowej >1,5m, 1,5% dla długości <1,5m
 • Powtarzalność (histereza) <10mm
 • Temperatura pracy sondy: -30 °C do +150 °C (w zależności od wykonania)

Sonda Hydrostatyczna

Sondy hydrostatyczne przeznaczone są głównie do pomiaru poziomu lustra wody w studniach głębinowych, zbiornikach retencyjnych oraz w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, a także tam gdzie konieczny jest pomiar mediów o podwyższonej lepkości i agresywności.

Cechy systemu:

 • Zakresy pomiarowe: od 0,0m do 1,0m; 0 do 10m; 0 do 250m
 • Klasa dokładności: 0,25%
 • Temperatura pracy: 0 °C do +75 °C