Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest dostawa stacjonarnego tlenomierza przemysłowego M1200 DI-BOX do ciągłego pomiaru i kontroli stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach oraz sterowania procesem napowietrzania w zbiorniku np. poprzez sterowanie pompą lub dmuchawą. Na życzenie dokonujemy montażu zestawu pomiarowego na obiekcie, przeprowadzamy kalibrację oraz przekazujemy tlenomierz do użytkowania.
Możliwy jest również pomiar i kontrola tlenu rozpuszczonego w wielu punktach równocześnie, także z innymi pomiarami fizykochemicznymi, w oparciu o wieloparametrowy system pomiarowy net-BOX.

Budowa zestawu

Jak zbudowane są nasze tlenomierze przemysłowe:

tlenomierz
 1. Mikroprocesorowy przetwornik M1200 / M2220
 2. Czujnik tlenowy amperometryczny lub optyczny
 3. Przedwzmacniacz pomiarowy P-Ox (opcja)
 4. Głowica pomiarowa do zabudowy czujnika tlenowego (opcja)
 5. Inna armatura: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)
Przykładowe instalacje
Opis składowych

SKŁADOWE ZESTAWU POMIAROWEGO

a + b. Mikroprocesorowy przetwornik z czujnikiem tlenowym

 • M1200 / M1200T – do pomiaru oraz dalszego sterowania w jednym punkcie
 • M2220 / M2220T – do pomiaru oraz dalszego sterowania w dwóch punktach

* T = wykonanie tablicowe przetwornika

Tlenomierz-pomiary-fizykochemiczne

ZASTOSOWANIE TLENOMIERZA

Tlenomierz DI-BOX polecamy do ciągłego pomiaru stężenia tlenu (pomiar tlenu rozpuszczonego) w wodzie, ściekach i innych roztworach wodnych, pomiaru zawartości tlenu w komorach biologicznego oczyszczania ścieków, pomiaru tlenu w wodach powierzchniowych (rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne), pomiaru tlenu rozpuszczonego w procesach technologicznych uzdatniania wody pitnej, hodowli ryb itd., oraz do sterowania procesem napowietrzania ścieków i wód. W zależności od potrzeb, a także wielkości zbiornika i rozkładu koncentracji tlenu rozpuszczonego sterowanie procesem napowietrzania może odbywać się w oparciu o wskazania zawartości tlenu w jednym lub dwóch punktach pomiarowych, a także na podstawie uśrednionego sygnału pomiarowego, mierzonego w dwóch punktach. Tlenomierze M1200 DI-BOX znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach, często równolegle z innymi pomiarami fizykochemicznymi (np. kontrola potancjału redox z użyciem miernika redox M1100 lub pH-metru M1100pH). Nasze tlenomierze doceniane są przede wszystkim ze względu na stabilność oraz precyzję pomiaru, a także konkurencyjną cenę.

Uwaga! W naszej ofercie posiadamy zarówno czujniki amperometryczne jak i optyczne.

Teoria – czujnik amperometryczny

Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego przez czujnik tlenowy opiera się na ogniwie Clarka. Cela pomiarowa czujnika składa się z platynowej katody i srebrnej anody zanurzonych w elektrolicie i oddzielonych od medium gazoprzepuszczalną membraną. Dyfundujący przez membranę tlen ulega redukcji na ujemnie spolaryzowanej katodzie. W tym samym czasie przemianie ulega odpowiednia ilość srebra z anody. Przebiegowi powyższych reakcji towarzyszy przepływ prądu elektrycznego, którego natężenie jest proporcjonalne do stężenia na ogniwie Clarka.

DANE TECHNICZNE TLENOMIERZA

 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: min. IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
 • zakres pomiarowy w jednostkach stężenia tlenu: 0…20mg/l
 • automatyczna kompensacja temperatury
  Sterowanie za pomocą:
 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

DANE EKSPLOATACYJNE CZUJNIKA TLENOWEGO

 • zasada działania czujnika: amperometryczny
 • żywotność membrany czujnika tlenowego: 6 miesięcy
 • kalibracja: jednopunktowa w roztworze o 100% nasycenia tlenem lub w powietrzu
 • wymagany ruch cieczy: ok 3cm/s

OPCJE DODATKOWE

 • Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z panelem solara
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z tlenomierza na odległość -> zobacz więcej

SKŁADOWE ZESTAWU POMIAROWEGO – cd

c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-Ox:

 • umożliwia oddalenie czujnika od przetwornika na odległość do 200m

d. Głowica pomiarowa do zabudowy czujnika tlenowego:

 • zanurzeniowa MZ120 o długości 1,0 – 2,0m
 • nurnikowa MN120 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
 • przepływowa MP120
 • armatura procesowa AP120 (dostęp do elektrody w trakcie procesu technologicznego)
 • pływająca MF120

pomiar-tlenu

e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe -> zobacz więcej

tlenomierz-przemysłowy