PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa aparatury pomiarowo-sterującej dla stacji uzdatniania wody. Oferujemy niezawodne pomiary fizykochemiczne wody realizowanych na tego typu obiektach.

Proponujemy m.in. pomiar kontroli mętności wody na wejściu oraz sterowania elektrozaworami przy użyciu mętnościomierza M1900 (lub M190), sterowanie pompami, dmuchawami i zaworami na podstawie sygnałów z czujników poziomu, sond tlenowych tlenomierzy M1200 oraz czujników ciśnienia.

ZESTAWY POMIAROWE DI-BOX

(rysunek poniżej)

  1. Kontrola mętności wody na wejściu i sterowanie elektrozaworami
  2. Sterowanie pompą M1 i dmuchawą M2 (sygnały z czujnika poziomu i sondy tlenowej)
  3. Napowietrzanie pompą M3 na podstawie sygnałów czujników poziomu
  4. Sterowanie pompą M4 na podstawie wskazań czujnika ciśnienia i poziomu
  5. Sterowanie zaworami
aplikacje-stacja-uzdatniania