PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie pH-metru do kontroli pH cieczy i ścieków. W zależności od potrzeb, pomiar pH odbywać się może w jednym lub dwóch punktach pomiarowych (wersja M2110pH), w warunkach zanurzenia lub przepływu (możliwy jest również pomiar pH wraz z pomiarem przepływu cieczy z użyciem przepływomierza FLOWBOX). Nasz pH-metr może posiadać zastosowanie uniwersalne z tym, że zasadniczo przeznaczony jest do wyznaczania potencjału pH w warunkach przemysłowych.

W oparciu o nasz pH-metr proponujemy również kompletację, dostawę oraz uruchomienie aparatury kontrolno-sterującej do prowadzenia w sposób ciągły neutralizacji roztworów kwasowych lub zasadowych. Realizowane funkcje: pomiar, dozowanie, alarmowanie o przekroczeniach, wizualizacja. Zobacz pełną informację: neutralizator ścieków neutralBOX.

 

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO pH

Jak zbudowane są nasze pehametry:
pH-metr przemysłowy

a. Przetwornik pomiarowy M1100pH
b. Elektroda pomiarowa pH (z kompensatorem temperatury Pt100)
c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-pH (opcja)
d. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody pH (opcja)
e. Armatura montażowa: stojaki, wysięgniki, szafki ochronne (opcja)
 

DOBÓR ELEKTRODY DO pH-metru

Oferujemy różne typy elektrod pomiarowych pH do zastosowań w różnych aplikacjach. Ich dobór powinien być adekwatny do wagi zagadnienia, oczekiwanej pewności pomiaru i długotrwałości eksploatacyjnej. Warto nadmienić, że elektrody pH są elementami naturalnie zużywającymi się oraz wymagają okresowej kalibracji co kilka miesięcy w dwóch roztworach buforowych: pH7 i pH4 lub pH9. Polecamy m.in: ekonomiczne elektrody w obudowie szklanej, z zespolonym czujnikiem temperatury Pt100 (żywotność ok. 1 roku w typowych warunkach), jak również elektrody przemysłowe w obudowie kompozytowej (żywotność ok. 2-3 lata w typowych warunkach).
 

ZASADA DZIAŁANIA pH-metru

Działanie naszych pH-metrów opiera się na pomiarze napięcia pomiędzy dwiema elektrodami. Część szklana (wskaźnikowa) zakończona jest kulistą membraną, której potencjał zależy od pH badanego roztworu. Natomiast część odniesienia zakończona jest diafragmą o potencjale niezależnym od składu roztworu badanego. Rolę półogniwa odniesienia w pH-metrze pełni elektroda chlorosrebrowa umieszczona w nasyconym roztworze KCl, wysyconym chlorkiem srebra. Mierzone napięcie jest proporcjonalne do różnicy pH pomiędzy obydwoma roztworami. Na wynik pomiaru istotny wpływ ma temperatura, stąd konieczna jest kompensacja jej wpływu. Pomiarom pH cieczy na obiektach gospodarki wod-kan, przy użyciu naszych pH-metrów M1100 często towarzyszą inne pomiary – np. pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego, przy użyciu tlenomierza M1200 lub pomiar konduktywności (np. na stacjach zlewczych ścieków), przy użyciu konduktometru M1300.
 

PRZYKŁADOWE INSTALACJE NASZYCH pH-metrów


 

DANE TECHNICZNE pH-metru

a + b. Mikroprocesorowy przetwornik z elektrodą pomiarową pH

 • M1100pH / M1100TpH – do pomiaru potencjału pH w jednym punkcie
 • M2110pH / M2110TpH – do pomiaru potencjału pH w dwóch punktach

* T = wykonanie tablicowe przetwornika

pomiar pH
 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
 • zakres pomiarowy pH: 0…14
 • dokładność pomiaru pH: ± 0,01
 • pomiar temperatury: -10…+110 °C
 • dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C
 • automatyczna kompensacja temperatury (kompensator Pt100)
  Sterowanie za pomocą:
 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

Opcje dodatkowe

 • Wersja bateryjna przetwornika
 • Zasilanie bateryjne / w opcji z panelem solara
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z pehametru na odległość > žžzobacz więcej
pehametr zasilanie bateryjneRejestracja danychTransmisja danych z pH-metru

SKŁADOWE ZESTAWU POMIAROWEGO – cd

c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-pH (opcjonalnie):

 • umożliwia oddalenie elektrody od przetwornika na odległość do 200m

d. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody pH (opcjonalnie):

 • zanurzeniowa MZ110 o długości 1,0 – 2,0m
 • nurnikowa MN110 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
 • przepływowa MP110
 • armatura procesowa AP110 (dostęp do elektrody w trakcie procesu technologicznego)
 • pływająca MF110
pH-metr i armatura montażowa

e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe > zobacz więcej

pomiary pH na obiekcie