PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa aparatury pomiarowo-sterującej dla oczyszczalni ścieków. Oferujemy szeroki zakres pomiarów fizykochemicznych wody i ścieków, pomiarów przepływu i poziomu, realizowanych na oczyszczalniach ścieków. Nasze pomiary realizujemy w oparciu o standardowe wykonania jedno-lub dwutorowe przetworników pomiarowych DI-BOX lub w oparciu o wieloparametrowy, modułowo-sieciowy system pomiarowy net-BOX.

Proponujemy następujące pomiary: pomiar ilości ścieków na wlocie i wylocie oczyszczalni, przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowy FLOWBOX lub przepływomierza elektromagnetycznego wraz z pomiarem pH oraz konduktywności, realizowanym przez pH-metr M1100pH (lub M110pH) i konduktometr M1300 (lub M130), pomiary i kontrola potencjału redox, realizowane przez miernik redox M1100redox (lub M110redox), stężenia tlenu, niezbędne do sterowania natlenianiem, realizowane przez tlenomierz M1200 (lub M120), pomiary i kontrola gęstości osadu niezbędne do sterowania procesem recyrkulacji, realizowane przez gęstościomierz M1500 (lub M150).

ZESTAWY POMIAROWE DI-BOX

(rysunek poniżej)

  1. Pomiar ilości ścieków, kontrola pH i konduktywności
  2. Sterowanie przepompownią na podstawie sygnałów z czujników poziomu
  3. Kontrola potencjału redox i stężenia tlenu
  4. Kontrola i sterowanie natlenianianiem
  5. Kontrola potencjału redox i stężenia tlenu
  6. Kontrola gęstości osadu i sterowanie procesem recyrkulacji
  7. Kontrola pH
  8. Pomiar ilości ścieków
aplikacje-oczyszczalnia
Przykładowe instalacje na oczyszczalni ścieków