ZESTAWY POMIAROWE DI-BOX (rysunek poniżej)

  1. Pomiar ilości ścieków, kontrola pH i konduktywności
  2. Sterowanie przepompownią na podstawie sygnałów z czujników poziomu
  3. Kontrola potencjału redox i stężenia tlenu
  4. Kontrola i sterowanie natlenianianiem
  5. Kontrola potencjału redox i stężenia tlenu
  6. Kontrola gęstości osadu i sterowanie procesem recyrkulacji
  7. Kontrola pH
  8. Pomiar ilości ścieków
aplikacje-oczyszczalnia
Przykładowe instalacje na oczyszczalni ścieków