PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do kontroli potencjału redox. W zależności od potrzeb, kontrola potencjału redox może odbywać się w oparciu o wskazania w jednym lub dwóch punktach pomiarowych.

ZASTOSOWANIE

Na obiektach gospodarki wodno-ściekowej pomiar potencjału redox (ORP) służy głównie do określania zdolności redukującej lub utleniającej badanego roztworu cieczy. Jest to istotny parametr przy określaniu np. sprawności działania oczyszczalni ścieków, głównie pod kątem zachodzących w niej procesów biochemicznych i ocenie ich sprawności.

Budowa zestawu

Jak zbudowane są nasze mierniki redox:
pomiary_fiz_redox
a. Mikroprocesorowy przetwornik
b. Elektroda pomiarowa redox
c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-R (opcja)
d. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody redox (opcja)
e. Inna armatura: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)

Przykładowe instalacje naszej aparatury
Opis składowych

Składowe zestawu pomiarowego

a + b. Mikroprocesorowy przetwornik z elektrodą pomiarową redox
M1100redox / M1100Tredox – pomiar potencjału redox w jednym punkcie
M2110redox / M1100Tredox – pomiar potencjału redox w dwóch punktach
* T = wykonanie tablicowe przetwornika

pomiary_fiz7

Dane techniczne miernika Redox

 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
 • zakres pomiarowy potencjału redox: -1400mV…+1400mV
  Sterowanie za pomocą:
 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

Opcje dodatkowe

 • Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z solarem
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z miernika redoks na odległość -> zobacz więcej

SKŁADOWE ZESTAWU POMIAROWEGO – cd

c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-R

 • umożliwia oddalenie elektrody od przetwornika na odległość do 200m

d. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody redox:

 • zanurzeniowa MZ110 o długości 1,0 – 2,0m
 • nurnikowa MN110 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
 • przepływowa MP110
 • armatura procesowa AP110 (dostęp do elektrody w trakcie procesu technologicznego)
 • pływająca MF110

armatura_miernik_redox

e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe -> zobacz więcej

pomiary_fizykochemiczne1