Przedmiot oferty

Przedmiotem zagadnienia jest mętnościomierz przemysłowy. Nasza oferta obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie aparatury do kontroli mętności i zawartości ciał stałych (mętnościomierz, mętnościomierze) lub stężenia gęstości osadu w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w zależności od użytej sondy pomiarowej. Pomiar mętności dokonywany może być zarówno w zbiornikach jak i w warunkach przepływu.

Zobacz również temat związany: pomiar gęstości osadu ściekowego

Budowa zestawu pomiarowego

Jak zbudowane są nasze mętnościomierze:
Mętnościomierz-budowa

 1. Mikroprocesorowy przetwornik M1900 / M2990
 2. Sonda mętności CUS
 3. Głowica pomiarowa do zabudowy sondy mętności (opcja)
 4. Inna armatura: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)
Przykładowe instalacje
Opis składowych

Składowe zestawu pomiarowego

a + b. Mikroprocesorowy przetwornik z sondą mętności CUS

 • M1900 / M1900T – do pomiaru mętności cieczy w jednym punkcie
 • M2990 / M2990T – do pomiaru mętności cieczy w dwóch punktach

* T = wykonanie tablicowe przetwornika
mętnościomierze przemysłowe

Zastosowanie

Mętność w niskich i średnich zakresach mierzona jest w oparciu o światło rozproszone. Podstawą teoretyczną jest efekt Tyndalla, wg. którego natężenie światła rozproszonego jest proporcjonalne do liczby cząstek zawieszonych. Rozkład przestrzenny światła odbitego zależy w istotny sposób od wielkości i kształtu cząstek. Aby wartości pomiarowe pochodzące z różnych urządzeń były porównywalne norma przewiduje pomiar pod kątem 90 stopni.

Dane techniczne mętnościomierza

 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C

Pomiar mętności (odpływ oczyszczalni ścieków lub pomiar w stacjach uzdatniania wody):

 • zasada pomiaru: w świetle rozproszonym 90°
 • zakres pomiarowy: 2…1000NTU, FTU lub
 • zakres pomiarowy: 2….1000mg/l

Pomiar stężenia osadu (osad czynny):

 • zasada pomiaru: absorpcja światła
 • zakres pomiarowy: 0…12g/l osadu

Sterowanie za pomocą:

 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

Sonda CUS61, CUS63:

 • długość kabla sondy: 10m
 • klasa ochronności: min. IP68
 • zakres temperatur pracy: 0 °C do +55 °C

Opcje dodatkowe

 • Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z modułem solara
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z mętnościomierza na odległość -> zobacz więcej

Składowe zestawu pomiarowego – cd

c + d. Armatura montażowa -> zobacz więcej

 • Stojaki do montażu przetwornika lub szafek
 • Głowica nurnikowa do sondy mętności CUS
 • Głowica przepływowa by-pass do sondy mętności CUS
 • Armatura procesowa do sondy mętności CUS
 • Szafki instalacyjne
metnosciomierz i armatura pomiarowa