Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie konduktometru przemysłowego do pomiaru konduktywności cieczy. W zależności od potrzeb, zestaw pomiarowy służyć może do ciągłej kontroli konduktywności w jednym lub w dwóch punktach pomiarowych.

Zastosowanie

Konduktywność, czyli przewodność elektrolityczna, oznacza miarę zdolności badanego medium do przewodzenia prądu elektrycznego. Pomiary konduktometrem przewodnictwa właściwego, czyli konduktywności, wykorzystywane są głównie do szacowania ogólnej zawartości substancji rozpuszczonych w badanym roztworze. Przykładowo duże zmiany konduktywności świadczyć mogą o zanieczyszczeniu roztworu związkami mineralnymi lub organicznymi. Orientacyjne wartości konduktywności: woda destylowana – ok. 3 uS/cm, czysta woda – ok. 500 uS/cm. Warto również nadmienić, że na wartość przewodności elektrolitycznej roztworu wodnego ma wpływ jego temperatura oraz potencjał pH.

 

BUDOWA ZESTAWU

Jak zbudowane są nasze konduktometry:
Konduktometr-budowa

 1. Przetwornik pomiarowy M1300 / M2330
 2. Czujnik konduktometryczny lub czujnik indukcyjny
 3. Przedwzmacniacz pomiarowy P-C (opcja)
 4. Głowica pomiarowa lub inna armatura do zabudowy czujnika konduktometrycznego (opcja)
 5. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)

 

Przykładowe instalacje

Opis składowych

Składowe zestawu pomiarowego

a + b. Przetwornik z czujnikiem konduktometrycznym lub czyjnikiem indukcyjnym

 • M1300 / M1300T – do pomiaru konduktywności w jednym punkcie
 • M2330 / M2330T – do pomiaru konduktywności w dwóch punktach

* T = wykonanie tablicowe przetwornika
konduktometr

Dane techniczne konduktometru

 • dokładność pomiaru:
  temperatury: ± 0,5 °C rozdzielczość 0,1 °C
  konduktywności: ± 2%, rozdzielczość 0,1%
 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
 • pomiar konduktywności:
  0…10µS/cm
  0…100µS/cm
  0…1mS/cm
  0…10mS/cm
  0…100mS/cm
  0…200mS/cm
 • pomiar temperatury:
  -10…+110 ºC

Sterowanie za pomocą:

 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

 

Opcje dodatkowe

 • Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z solarem
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z konduktometru na odległość -> zobacz więcej

 

Składowe zestawu pomiarowego – cd

c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-C

 • umożliwia oddalenie czujnika konduktometrycznego od przetwornika na odległość do 200m

d. Głowica pomiarowa do zabudowy czujnika konduktometrycznego:

 • zanurzeniowa MZ130 o długości 1,0 – 2,0m
 • nurnikowa MN130 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
 • przepływowa MP130
 • pływająca MF130

konduktometr - armatura

e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe -> zobacz więcej

konduktometry