Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie konduktometru przemysłowego M1300 DI-BOX do pomiaru konduktywności (przewodności elektrolitycznej) cieczy. W zależności od potrzeb, nasz konduktometr służyć może do ciągłej kontroli konduktywności w jednym lub w dwóch punktach pomiarowych, w warunkach zanurzenia lub przepływu (także wraz z pomiarem przepływu cieczy przy użyciu przepływomierza FLOWBOX). Nasze konduktometry stosowane są m.in. na oczyszczalniach ścieków, stacjach zlewczych, w przemyśle – np. w zakładach produkcyjnych, w drukarniach.

Oprócz podstawowych rozwiązań jedno- i dwutorowych, realizujemy również pomiary konduktywności w wielu punktach równoczenie (także z innymi pomiarami), z wykorzystaniem wieloparametrowego systemu pomiarowego net-BOX.

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO

Jak zbudowane są nasze konduktometry:
Konduktometr-budowa

 1. Przetwornik pomiarowy M1300 / M2330
 2. Czujnik konduktometryczny lub czujnik indukcyjny
 3. Przedwzmacniacz pomiarowy P-C (opcja)
 4. Głowica pomiarowa lub inna armatura do zabudowy czujnika konduktometrycznego (opcja)
 5. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)

Przykładowe instalacje

Opis składowych

Składowe zestawu pomiarowego

a + b. Przetwornik z czujnikiem konduktometrycznym lub czyjnikiem indukcyjnym

 • M1300 / M1300T – do pomiaru konduktywności w jednym punkcie
 • M2330 / M2330T – do pomiaru konduktywności w dwóch punktach

* T = wykonanie tablicowe przetwornika
konduktometr

Zastosowanie konduktometru

Konduktywność, czyli przewodność elektrolityczna, oznacza miarę zdolności badanego medium do przewodzenia prądu elektrycznego. Pomiary konduktometrem przewodnictwa właściwego, czyli konduktywności, wykorzystywane są głównie do szacowania ogólnej zawartoci substancji rozpuszczonych w badanym roztworze. Przykładowo duże zmiany konduktywności świadczyć mogą o zanieczyszczeniu roztworu związkami mineralnymi lub organicznymi. Orientacyjne wartości konduktywności: woda destylowana – ok. 3 uS/cm, czysta woda – ok. 500 uS/cm. Warto również nadmienić, że na wartość przewodności elektrolitycznej roztworu wodnego ma wpływ jego temperatura oraz potencjał pH, który można mierzyć pH-metrem M1100.

Dane techniczne konduktometru

 • dokładność pomiaru:
  temperatury: ± 0,5 °C rozdzielczość 0,1 °C
  konduktywności: ± 2%, rozdzielczość 0,1%
 • zasilanie: ~230V, 50H
 • pobór mocy: ~10 VA
 • masa: ok. 1,5 kg
 • obudowa przetwornika: ABS – naścienna – tablicowa
 • klasa ochronności: IP65
 • zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
 • pomiar konduktywności:
  0…10µS/cm
  0…100µS/cm
  0…1mS/cm
  0…10mS/cm
  0…100mS/cm
  0…200mS/cm
 • pomiar temperatury:
  -10…+110 ºC

Sterowanie za pomocą:

 • znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
 • wyjścia cyfrowego RS232C/485 – Modbus (opcja)
 • programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
 • alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

Czujniki konduktometryczne

Do przemysłowych pomiarów przewodności elektrolitycznej (konduktywności) używamy konduktometrów z czujnikami konduktometrycznymi dwuelektrodowymi (pomiary niskich i bardzo niskich stężeń) oraz czujnikami konduktometrycznymi czteroelektrodowymi (pomiary średnich i wysokich stężeń). Elektrody, z którymi kontakt ma badany roztwór, zamontowane są w korpusie czujnika. Zmiana stężenia roztworu powoduje zmianę konduktancji pomiędzy elektrodami czujnika konduktometru. Czujniki konduktometryczne wyposażone są dodatkowo w czujnik temperatury, ponieważ wynik pomiaru jest kompensowany temperaturowo.

Opcje dodatkowe

 • Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z solarem
 • Dodatkowy moduł rejestratora danych
 • Transmisja danych z konduktometru na odległość -> zobacz więcej

 

Składowe zestawu pomiarowego – cd

c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-C

 • umożliwia oddalenie czujnika konduktometrycznego od przetwornika na odległość do 200m

d. Głowica pomiarowa do zabudowy czujnika konduktometrycznego:

 • zanurzeniowa MZ130 o długości 1,0 – 2,0m
 • nurnikowa MN130 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
 • przepływowa MP130
 • pływająca MF130

konduktometr - armatura

e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe -> zobacz więcej

konduktometry