Stacja pomiarowa tlenu OXYGEN EXPLORER

Stacja pomiarowa tlenu OXYGEN EXPLORER jest pływającą, autonomiczną jednostką przeznaczoną do badania profili tlenowych zbiorników wodnych (np. stawów karpiowych). Za pomocą 10 czujników tlenowych zbiera dane dot. aktualnych poziomów stężenia tlenu na określonej głębokości zbiornika i zapisuje je w pamięci loggera w zaprogramowanych interwałach czasowych. Zasilanie akumulatorowe wspomagane solarem umożliwia długookresowe badania, bez potrzeby dozoru. Transmisja danych do komputera poprzez RS232.

Pomiar tlenu realizowany jest przy użyciu przemysłowego tlenomierza M1200 DI-BOX.