Przedmiot oferty

Za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej DI-BOX można mierzyć fizykochemiczne parametry roztworów wodnych spotykanych głównie na oczyszczalniach ścieków oraz stacjach uzdatniania wody. Nasze zestawy umożliwiają pomiar jednego parametru badanego medium (wykonania jednotorowe) lub dwóch parametrów jednocześnie (wykonanie dwutorowe).

Polecamy w szczególności pomiary poniższych parametrów cieczy:
pH (pH-metry)
potencjał redox (miernik redox)
stężenie tlenu rozpuszczonego (tlenomierz)
konduktywność (konduktometr)
stężenie osadu (miernik stężenia osadu)
mętność (mętnościomierz)

Jeśli chcieliby Państwo poznać bliżej budowę poszczególnych zestawów prosimy wybrać z menu obok właściwy rodzaj pomiaru i przejść do szczegółowej oferty aparatury. Zachęcamy także do przesyłania zapytań ofertowych, w celu uzyskania ofert na interesujące Państwa wykonania naszych wyrobów. Również jeśli interesowałaby Państwa inne konfiguracje naszych zestawów – prosimy o kontakt.

Przykładowe instalacje