Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do pomiaru rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków z przedsiębiorstw produkcyjnych, które zużywają wodę do procesów produkcyjnych, a odprowadzane do kanalizacji ścieki rozliczają na podstawie wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Nasza firma chętnie pomoże również w uzyskaniu aprobaty jednostki naliczającej ścieki (mpwik, wik, zuk itp.) dla proponowanego rozwiązania.

Teoria

Współcześnie wiele zakładów produkcyjnych, szczególnie średniej i małej wielkości, dokonuje rozliczeń ilości odprowadzanych ścieków na podstawie szacunkowych wyliczeń z ilości wody pobranej lub ryczałtowo. Metoda taka jednak nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są straty wody w sieci, powstające szczególnie w starszych instalacjach kanalizacyjnych. Dalsze rozbieżności mogą mieć miejsce w przypadku instalacji przemysłowych, w których często występują dodatkowe ubytki wody w trakcie procesów produkcyjnych takie jak np. zużycie wody do procesu produkcyjnego (np. wg. normy na wyprodukowanie 1.000 kg pieczywa zużywa się ok. 2m3 wody), parowanie, rozbryzgiwanie itd. W takich przypadkach uruchomenie zestawu do pomiaru rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków może przynieść realne oszczędności.

Kalkulacja

(przykład teoretyczny)

Piekarnia rozlicza się co miesiąc z MPWiK za odprowadzone do kanalizacji ścieki na podstawie ilości wody pobranej.

W trakcie działań, mających na celu optymalizację kosztów mediów (odprowadzanych ścieków), w piekarni zamontowano zestaw pomiarowy przepływu FLOWBOX z wykorzystaniem koryta pomiarowego Palmer-Bowlus’a ZPB 160.
Zakładamy uśrednioną stawkę za m3 odprowadzanych ścieków. Przy różnicy (pomiędzy ilością pobranej wody o odprowadzonymi ściekami) wynoszącej miesięcznie ok. 150m3 zwrot kosztów inwestycji powinien nastąpić po niecałym roku czasu.

Przykładowe zdjęcia

Budowa zestawu pomiarowego

  • Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus’a z uchwytem czujnika
  • Przepływomierz FLOWBOX

* Przepływomierz FLOWBOX = Ultradźwiękowy czujnik poziomu z kablem łączącym + Przetwornik M1600
Przepływomierz, zmniejszenie kosztów ścieków - budowa zestawu

Założenia

Omawiana metoda pomiarowa przepływu należy do grupy metod piętrzeniowych. Dokonywana jest w kanale o przekroju okrągłym. Elementem piętrzącym przepływającą ciecz jest koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a ZPB, a poziom spiętrzenia przeliczany jest na wartość natężenia przepływu, zgodnie z odpowiednią formułą, przez przetwornik pomiarowy przepływu M1600. Poziom spiętrzenia cieczy w korycie pomiarowym Palmera-Bowlus’a wyznaczany jest przez czujnik ultradźwiękowy (opcjonalnie radarowy), zainstalowany nad korytem, który przekazuje sygnały do przetwornika M1600.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego.

Zobacz pełną informację o zestawie pomiarowym:
Ulotka
otymalizacja_kosztow_ramka