Aparatura kontrolno-pomiarowa

pomiary przepływu, pomiary fizykochemiczne, pomiary poziomu

Jesteśmy polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów automatyki, przeznaczonych głównie dla przemysłu i gospodarki wod-kan. Nasza firma działa na rynku od 1993 roku i od tego czasu kilka tysięcy obiektów zostało wyposażonych w urządzenia naszej firmy, które w większości przypadków do dnia dzisiejszego z powodzeniem realizują założone funkcje pomiarowe… (więcej)

home-baner

———
Neutralizator ścieków neutralBOX
Oferowany przez nas neutralizator ścieków neutralBOX służy do łatwej i bezpiecznej neutralizacji ścieków laboratoryjnych lub przemysłowych, o odczynie kwaśnym lub zasadowym, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Neutralizacja polega na doprowadzeniu pH ścieków do wartości zgodne z przyjętymi normami…
Neutralizator ścieków neutralBOX
———
Rysunki .dwg dla projektantów
Powiększamy naszą bibliotekę rysunków w formacie .dwg o kolejne pozycje. Projektantów zainteresowanych otrzymaniem gotowych rysunków w formacie .dwg (dotyczących opomiarowania ilości ścieków w warunkach grawitacyjnych) do dalszego wykorzystania w opracowywanych projektach, prosimy o kontakt e-mailowy…
Rysunki dla projektantów
———
Zmniejszenie opłat za ścieki w zakładach produkcyjnych
Współcześnie wiele zakładów produkcyjnych, szczególnie średniej i małej wielkości, dokonuje rozliczeń ilości odprowadzanych ścieków na podstawie szacunkowych wyliczeń z ilości pobranej wody lub ryczałtowo. Metoda taka jednak nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków…
Optymalizacja kosztów ścieków z przepływomierzem FLOWBOX
———
Usługi konsultacyjne, serwisowe
Jako uzupełnienie naszej oferty produkcyjno-handlowej, prowadzimy również liczne działania konsultacyjne, serwisowe, montażowe oraz nadzorcze na terenie całego kraju. Szczegółowy zakres realizowanych działań opisujemy na stronie www. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy z naszym mobilnym serwisem DI-BOX…
serwis DI-BOX
———
Wieloparametrowy system net-BOX
Przedstawiamy ekonomiczny system modułowo-sieciowy net-BOX służący do opomiarowania wielu parametrów fizykochemicznych na obiekcie. System składa się z modułów jednotorowych, skonfigurowanych na życzenie, połączonych kablem transmisyjnym. Komunikacja odbywa się w oparciu o interfejs RS485/Modbus…
Wieloparametrowy system pomiarowy net-BOX
———
Opomiarowanie wód deszczowych
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „podatek od deszczu” można pobierać za deszczówkę, która trafia do kanalizacji z „powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni”. Mogą to być różne powierzchnie utwardzone m.in. tereny przemysłowe czy handlowe, lotniska, parkingi i inne place…
Opomiarowanie wód deszczowych
———
Konduktometr przemysłowy M1300
Pomiary konduktometrem M1300 przewodnictwa właściwego, czyli konduktywności, wykorzystywane są głównie do szacowania ogólnej zawartości substancji rozpuszczonych w badanym roztworze. Nasze konduktometry stosowane są m.in. na oczyszczalniach ścieków, stacjach zlewczych, w przemyśle – np. w zakładach produkcyjnych, w drukarniach…
Konduktometr przemysłowy M1300
———
Bezprzewodowa transmisja danych
Do oferowanej przez nas aparatury DI-BOX proponujemy opcjonalne zastosowanie bezprzewodowej transmisji danych na odległość. Aktualnie realizujemy dwa rozwiązania: transmisję danych w oparciu o technologię GPRS (z wizualizacją na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu) oraz transmisję danych w oparciu o drogę radiową…
Bezprzewodowa transmisja danych
———
Tlenomierz przemysłowy M1200
Tlenomierz M1200 DI-BOX polecamy do ciągłego pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, ściekach i innych roztworach wodnych, pomiaru zawartości tlenu w komorach biologicznego oczyszczania ścieków, pomiaru tlenu w wodach powierzchniowych (rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne), pomiaru tlenu rozpuszczonego w procesach technologicznych uzdatniania wody pitnej…
Tlenomierz przemysłowy M1200
———
Bateryjny przepływomierz FLOWBOXbat
W naszej ofercie pojawił się ultradźwiękowy przepływomierz FLOWBOX w wersji bateryjnej, z dodatkową opcją wspomagania solarem. W zależności od częstotliwości próbkowania, zestaw umożliwia pracę do 6 miesięcy w temperaturze +20 °C. W wersji wspomagania solarem zestaw jest praktycznie bezobsługowy…
Bateryjny przepływomierz FLOWBOX
———
Wizualne pomiary przepływu cieczy
Informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się koryta pomiarowe Palmer-Bowlus’a wraz z noniuszem, umożliwiającym obsłudze wzrokowe określenie aktualnego poziomu natężenia przepływu w rurociągu, bez konieczności instalowania elektronicznej aparatury pomiarowej i ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych…
Wizualne pomiary przepływu cieczy
———
Opomiarowanie niewielkich przepływów cieczy
Przedmiotem oferty jest opomiarowanie niewielkich ilości ścieków w warunkach spływu grawitacyjnego. W zależności od rodzaju kanalizacji proponujemy: do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju kołowym – koryto Palmer-Bowlus’a ZPB 100 lub ZPB 160 oraz przepływomierz FLOWBOX, do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju prostokątnym – koryto Parshall’a P1 lub P2 oraz przepływomierz FLOWBOX…
Opomiarowanie małych przepływów cieczy
———
Dwuparametrowy przepływomierz FLOWBOXplus
W naszej ofercie pojawił się przepływomierz w wykonaniu FLOWBOXplus, umożliwiający dodatkowy jakościowy pomiar (pomiar pH, tlenu, redox, konduktywności) cieczy przepływającej przez koryto pomiarowe. Zamontowanie głowicy w „wahadłowym” uchwycie zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń na elektrodzie pomiarowej…
FLOWBOXplus - dwuparametrowy przepływomierz
———
pH-metr przemysłowy M1100pH
Jednym z bardziej popularnych pomiarów fizykochemicznych, jakie realizujemy na obiektach przemysłowych, jest pomiar pH cieczy, z wykorzystaniem naszego pH-metru M1100pH. W oparciu o nasz pH-metr kompletujemy również większe systemy kontrolno-sterujące, do prowadzenia neutralizacji roztworów kwasowych lub zasadowych w miejscu ich powstawania…
pH-metr przemysłowy M1100pH
———
Armatura instalacyjna
Zapraszamy do nowego działu naszej witryny, w którym prezentujemy armaturę montażową. Oferowana przez nas armatura ułatwia instalację aparatury pomiarowej na obiekcie, a z szerokiej oferty polecamy m.in.: głowice pomiarowe, stojaki, wysięgniki, szafki montażowe i inne…
Armatura instalacyjna DI-BOX
———
Pomiar przepływu cieczy spienionej
Informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się koryta pomiarowe Palmer-Bowlusa z bocznym kominem pomiarowym. Przeznaczone są one do zastosowań w przewodach, w których przepływająca ciecz niesie ze sobą znaczne ilości piany, która może negatywnie wpływać na pracę czujnika ultradźwiękowego…
Pomiary przepływu cieczy spienionej
———
Pomiary fizykochemiczne
Zachęcamy do odwiedzenia naszego działu poświęconemu badaniom parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych za pomocą aparatury DI-BOX. W dziale prezentujemy takie urządzenia jak: gęstościomierz, mętnościomierz, pH-metr, pehametr, tlenomierz, konduktometr, miernik potencjału redox i wiele innych…
Pomiary fizykochemiczne DI-BOX
———
Strona www.pomiary-przeplywu.info
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www poświęconej problematyce opomiarowania wielkości natężenia przepływu cieczy oraz rozliczaniu ilości ścieków lub np. opomiarowaniu wód deszczowych. Na stronach przedstawiamy rozwiązania dla kanalizacji grawitacyjnych, realizowane w oparciu o przepływomierze ultradźwiękowe (radarowe) oraz ciśnieniowych, realizowane przez przepływomierze elektromagnetyczne…
Koryta i zwężki pomiarowe
———
Portal branżowy www.woda-scieki.com
Jeśli nie znajdą Państwo na naszych stronach odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zapraszamy do serwisu branżowego www.woda-scieki.com, nad którym patronat objęła nasza firma. Aktualnie, na Państwa zapytania oczekuje ponad 2400 firm. Poza tym na stronach: galeria produktów, wiadomości, literatura branżowa, zastosowania, okazje, kalendarium…
Portal branżowy woda-scieki.com